1.
Turkevič H. Literatūrų ir kalbų funkcionavimas Lietuvoje = Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie : lietuvių-lenkų moksliniai ir kultūriniai ryšiai : kolektyvinė monografija / Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Polonistikos centras ; sudarė ir reda. SV [Internet]. 2016Apr.25 [cited 2022Jan.24];600:297-8. Available from: https://www.journals.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/9952