How I became a qualitative researcher?
-
Florentina Scârneci
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2012.1.405
PDF

How to Cite

Scârneci F. (2012) “How I became a qualitative researcher?”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 30(1), pp. 258-275. doi: 10.15388/SocMintVei.2012.1.405.

Abstract

Abstract: The present article presents the personal experience of the author with research methodologies.
Some limits of the social scientific research are being analyzed, regarding two of the stages of research:
theoretical framework and operationalization; this is the way in which the validity of the criteria and the
construct validity came into discussion. At the same time, the character of sociological theories and their
utility in scientific research are under discussion. Reasons for which qualitative is chosen are listed despite
the constant disapproval of this method in Romanian sociology (and it’s marginalization in Central – East
Europe). The advantages of qualitative research in socio-human sciences are presented (what is being researched,
through what methods, with what results). The special case of using the focus-group at a large scale
is being analyzed (its use without following two of the major qualitative principals: theoretical sampling
and theoretical saturation). The article advocates for the usage of qualitative and it is written in a personal
and provocative style.

Key words: sociological research methodology, qualitative research, quantitative research, validity.

SANTRAUKA

KODĖL AŠ PASIRINKAU KOKYBINIO TYRIMO BŪDĄ?
Straipsnis parengtas remiantis asmenišku autorės, dirbančios tyrimo metodologijų srityje, patyrimu.
Analizuojami sociologinio mokslinio tyrimo trūkumai, susiję su dviem tyrimo pakopomis: teorine struktūra
ir operacionalizacija. Viena vertus, svarbu kriterijų ir konstrukcijų pagrįstumas, kita vertus, sociologinių
teorijų taikymo moksliniams tyrimams patikimumas. Aptariamos kokybinio metodo pasirinkimo priežastys
ir aplinkybės, rodančios, kad šis metodas Rumunijoje ir Centrinėje Rytų Europoje yra marginalizuojamas.
Svarstomi įvairūs kokybinio metodo privalumai, įskaitant plačios apimties focus-grupių pavyzdžius. Straipsnio
autorė nevengia kokybinio tyrimo būdo apologijos provokacinio stiliaus.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy