A Study of the Relations between Lithuania and Russia, or why “Normal” Relations are not yet to Come
-
Dovilė Jakniūnaitė
Published 2008-07-24
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.1.6052
PDF

How to Cite

Jakniūnaitė D. (2008) “A Study of the Relations between Lithuania and Russia, or why ‘Normal’ Relations are not yet to Come”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 210, pp. 134-138. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.1.6052.

Abstract

Review: Vitkus, Gediminas. 2006. Diplomatinė aporija: tarptautinė Lietuvos ir Rusijos santykių normalizacijos perspektyva. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)