[1]
Norkus Z. 2012. Agrarinių reformų Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos respublikose lyginamoji istorinė sociologinė analizė. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 30, 1 (Jan. 2012), 05-52. DOI:https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2012.1.400.