(1)
Norkus Z. Agrarinių Reformų Pirmojoje Ir Antrojoje Lietuvos Respublikose Lyginamoji Istorinė Sociologinė Analizė. SMV 2012, 30, 05-52.