Norkus Z. (2012). Agrarinių reformų Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos respublikose lyginamoji istorinė sociologinė analizė. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 30(1), 05-52. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2012.1.400