Keturakis S. (2003). A Phenomena of Split Consiousness in the Lithuanian Vanguard Poetry of Early XX Century. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 11, 83-92. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.1.5931