Baločkaitė R., & Rinkevičius L. (2008). The Turndown of Soviet Modernity: from Chernobyl and Ignalina to the Green Movement and Sąjūdis. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 22, 20-40. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.2.6056