Tereškinas A., & Dryžaitė I. (2009). Working-Class Men and Social Suffering in Contemporary Lithuania. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 25, 62-82. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2009.2.6086