Valantiejus A. (2015). TOWARDS A PHENOMENOLOGICALL Y GRO UNDED UNDERSTAN DING OF SOCIAL THEORY. I. SOCIOLOGY, PHENOMENOLOGICALLY GRO UNDED METHODOLOGY AND RADICALIZATION OF CRITERIA. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, 34(1), 62-145. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.1.7460