Norkus Z. Agrarinių reformų Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos respublikose lyginamoji istorinė sociologinė analizė. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 30, n. 1, p. 05-52, 1 Jan. 2012.