Tereškinas A.; Dryžaitė I. Working-Class Men and Social Suffering in Contemporary Lithuania. Sociologija. Mintis ir veiksmas, v. 25, p. 62-82, 9 Dec. 2009.