Norkus, Zenonas. 2012. “Agrarinių Reformų Pirmojoje Ir Antrojoje Lietuvos Respublikose Lyginamoji Istorinė Sociologinė Analizė”. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 30 (1), 05-52. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2012.1.400.