Leonavičius, Vylius, Mindaugas Plieskis, and Jadvyga Petrauskienė. 2003. “Satisfaction With the Service of General Practitioners”. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 11 (July), 93-101. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2003.1.5932.