Genzelis, Bronius. 1999. “Petras Leonas and the Beginnings of Sociology in Lithuania”. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas 5 (3), 89-95. https://doi.org/10.15388/SocMintVei.1999.3.6970.