Norkus Z. (2012) “Agrarinių reformų Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos respublikose lyginamoji istorinė sociologinė analizė”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 30(1), pp. 05-52. doi: 10.15388/SocMintVei.2012.1.400.