Tereškinas A. and Dryžaitė I. (2009) “Working-Class Men and Social Suffering in Contemporary Lithuania”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 250, pp. 62-82. doi: 10.15388/SocMintVei.2009.2.6086.