Rapolienė G. (2010) “Elderly in Lithuanian Media: Naive, Suffering and Helpless”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 260, pp. 99-115. doi: 10.15388/SocMintVei.2010.1.6097.