Leonavičius V. and Keturakis S. (2002) “Soviet Global Modernity and the Conception of Globality-Locality in Soviet Lithuania”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 100, pp. 40-49. doi: 10.15388/SocMintVei.2002.2.6164.