Genzelis B. (1999) “Petras Leonas and the Beginnings of Sociology in Lithuania”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 5(3), pp. 89-95. doi: 10.15388/SocMintVei.1999.3.6970.