[1]
Norkus Z., “Agrarinių reformų Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos respublikose lyginamoji istorinė sociologinė analizė”, SMV, vol. 30, no. 1, pp. 05-52, Jan. 2012.