Norkus Z. “Agrarinių Reformų Pirmojoje Ir Antrojoje Lietuvos Respublikose Lyginamoji Istorinė Sociologinė Analizė”. Sociologija. Mintis Ir Veiksmas, Vol. 30, no. 1, Jan. 2012, pp. 05-52, doi:10.15388/SocMintVei.2012.1.400.