Lietuvos regioninės politikos raida ir statistika
Articles
Andrius Valickas
Vidaus reikalų ministerija
Published 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2009.13964
PDF

Keywords

none

How to Cite

Valickas A. (2009) “Lietuvos regioninės politikos raida ir statistika”, Lithuanian Journal of Statistics, 48(1), pp. 98-103. doi: 10.15388/LJS.2009.13964.

Abstract

Regioninė politika yra viešosios politikos dalis, kuria siekiama sumažinti socialinius ir ekonominius skirtu­mus tarp regionų. Galima išskirti Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinę regioninę politiką.

Europos Sąjungos regioninės (dar vadinamos struktūrine) politikos priemonėmis siekiama sumažinti gerovės lygio (vertinant pagal bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui) skirtumus tarp stipriausių ir silpniausių ES regionų. ES regioninės (arba sanglaudos) politikos požiūriu Lietuva laikoma vienu regionu, kurio artėjimo prie vidutinio ES ekonominio išsivystymo lygio yra siekiama. Pagrindinė ES regioninės politikos įgyvendinimo priemonė – struktūriniai fondai.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy