(1)
Krapavickaitė D.; Plikusas A. Imčių Tyrimų Vystymas Lietuvos Statistikoje. Lithuanian J. Statist. 2009, 48, 63-72.