[1]
Girininkaitė V. 2021. Dešimtoji istorinės sociolingvistikos konferencija. Taikomoji kalbotyra. 16, (Nov. 2021), 49-50.