(1)
Šeškauskienė I.; Ramonienė M. Introduction. TK 2014, 1-4.