(1)
Vaicekauskienė L. Įvadas. Vilniaus Kalba: Naujas Tyrimų Etapas. TK 2014, 1-8.