Vaicekauskienė L. (2014). Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas. Taikomoji Kalbotyra, (6), 1-8. https://doi.org/10.15388/TK.2014.17483