Vaicekauskienė L.; Dabašinskienė I.; Kamandulytė-Merfeldienė L. Productivity patterns of derivational and inflectional adaptation of new borrowings. Taikomoji kalbotyra, n. 3, p. 1-27, 2 Mar. 2014.