Vaicekauskienė L. Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas. Taikomoji kalbotyra, n. 6, p. 1-8, 7 Nov. 2014.