Vaicekauskienė, Loreta, Ineta Dabašinskienė, and Kamandulytė-Merfeldienė Laura. 2014. “Productivity Patterns of Derivational and Inflectional Adaptation of New Borrowings”. Taikomoji Kalbotyra, no. 3 (March), 1-27. https://doi.org/10.15388/TK.2014.17473.