Vaicekauskienė L. (2014) “Įvadas. Vilniaus kalba: naujas tyrimų etapas”, Taikomoji kalbotyra, (6), pp. 1-8. doi: 10.15388/TK.2014.17483.