Legislation and Constitutional Jurisprudence on the Issues of the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Lithuania
Articles
Jonas Prapiestis
Vilnius University, Lithuania
Gintaras Švedas
Vilnius University, Lithuania
https://orcid.org/0000-0003-4238-3321
Darius Prapiestis
Vilnius University, Lithuania
Published 2021-06-21
https://doi.org/10.15388/Teise.2021.119.2
PDF
HTML

Keywords

legislation
Special Part of the Criminal Code
Constitutional Court
constitutional jurisprudence

How to Cite

Prapiestis J., Švedas G. and Prapiestis D. (2021) “Legislation and Constitutional Jurisprudence on the Issues of the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Lithuania”, Teisė, 1190, pp. 31-51. doi: 10.15388/Teise.2021.119.2.

Abstract

Straipsnyje analizuojamos teisėkūros, koreguojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatas, tendencijos, taip pat nagrinėjama konstitucinė jurisprudencija, kurioje buvo tiriama atskirų Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatų atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų reikšmė baudžiamajai teisėkūrai.

PDF
HTML
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy