TARPTAUTINIO BAUDŽIAMOJO TEISMO PROKURORO GALIOS TIRIANT NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ
-
Jaroslav Javorskij
Published 2015-02-11
https://doi.org/10.15388/Teise.2014..3899
PDF

How to Cite

Javorskij J. (2015) “TARPTAUTINIO BAUDŽIAMOJO TEISMO PROKURORO GALIOS TIRIANT NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ”, Teisė, 920, pp. 184-189. doi: 10.15388/Teise.2014. 3899.

Abstract

Straipsnis skiriamas Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuroro įgaliojimams tiriant nusikalstamą veiką išnagrinėti. Jame analizuojamas visas spektras įgaliojimų, numatytų Tarptautinio baudžiamojo teismo statuto 54 straipsnyje.

Article is devoted to the powers of the Prosecutor of the International Criminal Court at the stage of a criminal investigation. All powers of the Prosecutor which are provided in the Article 54 of the Rome Statute of the International Criminal Court are analyzed separately.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy