KRITIŠKAS POŽIŪRIS Į TAI, AR TARPTAUTINĖ VALSTYBĖS IMUNITETO TEISĖ YRA TEISĖ
-
Julius Zaleskis
Published 2015-02-11
https://doi.org/10.15388/Teise.2014..3904
PDF

How to Cite

Zaleskis J. (2015) “KRITIŠKAS POŽIŪRIS Į TAI, AR TARPTAUTINĖ VALSTYBĖS IMUNITETO TEISĖ YRA TEISĖ”, Teisė, 920, pp. 137-147. doi: 10.15388/Teise.2014. 3904.

Abstract

Straipsnyje siekiama atskleisti kritišką požiūrį į tai, ar tarptautinė valstybės imuniteto teisė yra teisė. Analizuojama, iš kur kyla požiūris, kad valstybės imuniteto doktrina teisiškai neįpareigoja valstybių. Išskiriamos tokio požiūrio formos ir ieškoma jo priežasčių.

The article aims to reveal a critical approach towards a legal quality of the international state immunity law. It traces origins of the approach denying that the state immunity doctrine binds states as a law. The article distinguishes the forms of the said approach and addresses the reasons behind it.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy