ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA EUROPOJE IR EUROPOS SĄJUNGOS PRISIJUNGIMAS PRIE ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS
-
Gintarė Pažereckaitė
Jevgenija Vienažindytė
Published 2015-02-11
https://doi.org/10.15388/Teise.2014..3906
PDF

How to Cite

Pažereckaitė, G. and Vienažindytė, J. (2015) “ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA EUROPOJE IR EUROPOS SĄJUNGOS PRISIJUNGIMAS PRIE ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS”, Teisė, 920, pp. 109-125. doi: 10.15388/Teise.2014. 3906.

Abstract

Straipsnyje analizuojama žmogaus teisių apsauga Europoje, garantuojama pagal Europos Sąjungos ir Europos Tarybos (konkrečiai – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos) teisines sistemas. Nagrinėjama dviejų regioninių teismo institucijų (Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo) praktika ir kai kurios žmogaus teisių apsaugos užtikrinimo Europoje problemos. Straipsnyje vertinamas galimas Europos Sąjungos prisijungimo prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos poveikis žmogaus teisių apsaugai Europoje. Analizuojamos Prisijungimo sutarties projekte siūlomos procesinės taisyklės ir galimi jų trūkumai. Galiausiai pateikiamos įžvalgos dėl šiuo metu esamo žmogaus teisių apsaugos lygio Europoje pakankamumo, kurios iš dalies galėtų būti pagrindas vertinti Europos Sąjungos prisijungimo prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos poreikį.

The article analyses human rights protection in Europe guaranteed in the legal systems of the European Union and the Council of Europe (i.e. the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). It examines case law of two regional judicial institutions (European Court of Human Rights and Court of Justice of the European Union) and certain problems of human rights protection in Europe. The article also assesses what impact the European Union accession to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms could have on the human rights protection in Europe; and analyses rules and procedures proposed in the draft Accession agreement, and their possible flaws. Finally, views on the current state of human rights protection in Europe are presented, which in a way gives a basis to question the need for the European Union to accede to the Convention.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy