PROFESIONALIŲ SPORTININKŲ AGENTŲ STATUSAS
-
Audrius Biguzas
Published 2015-02-11
https://doi.org/10.15388/Teise.2014..3910
PDF

How to Cite

Biguzas A. (2015) “PROFESIONALIŲ SPORTININKŲ AGENTŲ STATUSAS”, Teisė, 920, pp. 58-68. doi: 10.15388/Teise.2014. 3910.

Abstract

Straipsnyje analizuojamas vienas iš sporto teisinių santykių subjektų – profesionalaus sportininko agentas, jo statusas Lietuvos teisinėje sistemoje.

The article analyses one of the subjects of the professional legal sports relations – agent of a professional sportsman‘, its status in the Lithuanian legal system.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy