PEDOFILIJOS SKANDALO METU INFORMACINIAME ŽINIŲ PORTALE DELFI IR DIENRAŠTYJE LIETUVOS RYTAS PATEIKTO TEISĖJŲ ĮVAIZDŽIO YPATUMAI
-
Gintautas Valickas
Liubovė Jarutienė
Published 2015-02-11
https://doi.org/10.15388/Teise.2014..3913
PDF

How to Cite

Valickas G. and Jarutienė L. (2015) “PEDOFILIJOS SKANDALO METU INFORMACINIAME ŽINIŲ PORTALE DELFI IR DIENRAŠTYJE LIETUVOS RYTAS PATEIKTO TEISĖJŲ ĮVAIZDŽIO YPATUMAI”, Teisė, 920, pp. 19-33. doi: 10.15388/Teise.2014. 3913.

Abstract

Straipsnyje, remiantis informacinio žinių portalo „Delfi“ ir dienraščio „Lietuvos rytas“ atrinktų publikacijų kokybine ir kiekybine turinio analize, nagrinėjami pedofilijos skandalo metu pateikto teisėjų įvaizdžio ypatumai.

Based on the qualitative and quantitative analysis of selected publications of informational portal „Delfi“ and daily paper „Lietuvos rytas“ the article examines special features of the image of judges presented during so called paedophilia scandal.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>