Jakavonytė-Staškuvienė D., & Žemgulienė A. (2016). PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS. Verbum, 7, 223-240. https://doi.org/10.15388/Verb.2016.7.10298