Jakavonytė-Staškuvienė D. and Žemgulienė A. (2016) “PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS”, Verbum, 70, pp. 223-240. doi: 10.15388/Verb.2016.7.10298.