[1]
Jakavonytė-Staškuvienė D. and Žemgulienė A., “PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KALBINIŲ GEBĖJIMŲ INTEGRUOTAS UGDYMAS ĮVAIRIŲ DALYKŲ PAMOKOSE: ISTORINIO LAIKO TĖKMĖS SUPRATIMO ATVEJIS”, VB, vol. 7, pp. 223-240, Dec. 2016.