Vol 1 (2010): Verbum

Vol 1 (2010)

Verbum
Published 2010-02-06

Kalbotyra

Liudmila Arcimavičienė
Terrorism in Media Political Discourse: from Metaphorical Expressions to Cognitive Models
Abstract views 265 | Article downloads (PDF) 295
7-16
PDF
Cosimo De Giovanni
Pragmatique et didactique du dictionnaire: quelques réflexions terminologiques
Abstract views 279 | Article downloads (PDF) 349
27-36
PDF
Lina Inčiuraitė
The Meaning of Soul in Ælfric’s “Catholic Homilines”
Abstract views 205 | Article downloads (PDF) 200
37-45
PDF
Danguolė Melnikienė
Onomasiologinis neekvivalentiškumas ir jo traktavimas lietuviškuose dvikalbiuose žodynuose
Abstract views 268 | Article downloads (PDF) 197
46-54
PDF
Monika Šeleg
Les particularités lexicales du français québécois
Abstract views 417 | Article downloads (PDF) 394
55-62
PDF

Kalbų didaktika

Loreta Chodzkienė
Laiko sampratos interpretacija skirtingos kultūrose
Abstract views 204 | Article downloads (PDF) 490
63-74
PDF
Jurgita Kašelionytė
Shaping and Reshaping the Professional Self
Abstract views 280 | Article downloads (PDF) 282
85-94
PDF
Aušra Janulienė
On the Use of CLIL at Lithuanian Schools
Abstract views 295 | Article downloads (PDF) 356
75-84
PDF
Roma Kriaučiūnienė | Auksė Šiugždinienė
Viewpoints of Intercultural Competence Development in English Language Teaching / Learning Classroom
Abstract views 329 | Article downloads (PDF) 445
95-105
PDF
Virginija Jūratė Pukevičiūtė | Miglė Antanėlienė
Mokinių ir studentų kompetencijų valdyti išorinius mokymosi veiksnius dermės aspektai
Abstract views 220 | Article downloads (PDF) 211
114-122
PDF

About Authors

Verbum 2010 Nr. 1
Apie autorius
Abstract views 150 | Article downloads (PDF) 129
128
PDF