Vol 1 (2010): Verbum

Vol 1 (2010)

Verbum
Published 2010-02-06

Kalbotyra

Liudmila Arcimavičienė
Terrorism in Media Political Discourse: from Metaphorical Expressions to Cognitive Models
Abstract views 258 | Article downloads (PDF) 286
7-16
PDF
Cosimo De Giovanni
Pragmatique et didactique du dictionnaire: quelques réflexions terminologiques
Abstract views 269 | Article downloads (PDF) 347
27-36
PDF
Lina Inčiuraitė
The Meaning of Soul in Ælfric’s “Catholic Homilines”
Abstract views 199 | Article downloads (PDF) 187
37-45
PDF
Danguolė Melnikienė
Onomasiologinis neekvivalentiškumas ir jo traktavimas lietuviškuose dvikalbiuose žodynuose
Abstract views 262 | Article downloads (PDF) 188
46-54
PDF
Monika Šeleg
Les particularités lexicales du français québécois
Abstract views 388 | Article downloads (PDF) 368
55-62
PDF

Kalbų didaktika

Loreta Chodzkienė
Laiko sampratos interpretacija skirtingos kultūrose
Abstract views 198 | Article downloads (PDF) 482
63-74
PDF
Jurgita Kašelionytė
Shaping and Reshaping the Professional Self
Abstract views 272 | Article downloads (PDF) 275
85-94
PDF
Aušra Janulienė
On the Use of CLIL at Lithuanian Schools
Abstract views 282 | Article downloads (PDF) 350
75-84
PDF
Roma Kriaučiūnienė | Auksė Šiugždinienė
Viewpoints of Intercultural Competence Development in English Language Teaching / Learning Classroom
Abstract views 320 | Article downloads (PDF) 436
95-105
PDF
Virginija Jūratė Pukevičiūtė | Miglė Antanėlienė
Mokinių ir studentų kompetencijų valdyti išorinius mokymosi veiksnius dermės aspektai
Abstract views 212 | Article downloads (PDF) 204
114-122
PDF

About Authors

Verbum 2010 Nr. 1
Apie autorius
Abstract views 145 | Article downloads (PDF) 127
128
PDF