Pažūsis L. (2017). KAIP Į LIETUVIŲ KALBĄ VERČIAMI ANGLIŠKI KALAMBŪRAI. Vertimo Studijos, 1, 58-80. https://doi.org/10.15388/VertStud.2008.1.10619