Dini P. U.; Klioštoraitytė R. ITALŲ LITERATŪRA LIETUVOJE IR LIETUVIŲ LITERATŪRA ITALIJOJE: VERTIMŲ BIBLIOGRAFIJA. Vertimo studijos, v. 2, p. 185-194, 6 Apr. 2017.