Pažūsis L. KAIP Į LIETUVIŲ KALBĄ VERČIAMI ANGLIŠKI KALAMBŪRAI. Vertimo studijos, v. 1, p. 58-80, 12 Apr. 2017.