Pažūsis L. (2017) “KAIP Į LIETUVIŲ KALBĄ VERČIAMI ANGLIŠKI KALAMBŪRAI”, Vertimo studijos, 10, pp. 58-80. doi: 10.15388/VertStud.2008.1.10619.