Mankauskienė D. “PRIEŠIŠKŲ KALBŲ EUROPOS PARLAMENTE VERTIMO IŠ ANGLŲ KALBOS Į LIETUVIŲ KALBĄ SOCIOLINGVISTINĖ ANALIZĖ”. Vertimo Studijos, Vol. 8, Mar. 2017, pp. 22-38, doi:10.15388/VertStud.2015.8.9993.