Vol 6 (2013): Vertimo studijos

Vol 6 (2013)

Vertimo studijos
Published 2017-04-06

Articles

Nijolė Maskaliūnienė
FOREWORD
Abstract views 190 | Article downloads (PDF) 219
7-8
PDF
Alina Dailidėnaitė | Julija Volynec
SOURCE LANGUAGE INTERFERENCE WITH TARGET LANGUAGE IN CONFERENCE INTERPRETING
Abstract views 326 | Article downloads (PDF) 361
36-49
PDF
Rasa Darbutaitė
PROBLEMINIAI EKSPLIKAVIMO VERTIME ASPEKTAI
Abstract views 188 | Article downloads (PDF) 288
50-59
PDF
Ligija Kaminskienė | Nijolė Maskaliūnienė
NEVERČIAMI TEKSTAI VERTIME
Abstract views 663 | Article downloads (PDF) 274
60-74
PDF
Andrejs Veisbergs
PARATEXTS IN TRANSLATIONS OF CANONICAL TEXTS (THE CASE OF THE BIBLE IN LATVIAN)
Abstract views 196 | Article downloads (PDF) 259
75-86
PDF
Liucija Černiuvienė | Antanas Dambrauskas
LOGINIŲ JUNGČIŲ VARTOJIMO SAVITUMAS PRANCŪZŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ TEISĖS TEKSTUOSE: VERTIMO ASPEKTAI
Abstract views 615 | Article downloads (PDF) 257
100-114
PDF
Eglė Deltuvaitė | Rasa Klioštoraitytė
REALIJŲ PERTEIKIMAS C. COLLODI ”PINOKIO NUOTYKIŲ“ VERTIME Į LI ETUVIŲ KALBĄ
Abstract views 607 | Article downloads (PDF) 288
115-129
PDF
Nijolė Maskaliūnienė | Markas Paura
KOMPIUTERIŲ VIRUSOLOGIJOS TERMINŲ PARADIGMINIAI SEMANTINIAI SANTYKIAI IR ŠALTINIAI
Abstract views 243 | Article downloads (PDF) 260
130-140
PDF
Вячеслав Mлынковский | Ирeна Mишкинене
ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ РУССКОГО И ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКОВ В ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА
Abstract views 590 | Article downloads (PDF) 262
141-154
PDF

Apžvalgos, recenzijos, anotacijos

Adriano Cerri
TRANSLATING FROM LITHUANIAN INTO ITALIAN: FIVE YEARS AFTER TURIN 2007
Abstract views 186 | Article downloads (PDF) 257
155-161
PDF
Dalia Mankauskienė
VERTIMO KONFERENCIJŲ METAI
Abstract views 167 | Article downloads (PDF) 229
162-166
PDF
Vertimo studijos 2013 6
GUIDELINES FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL „VERTIMO STUDIJOS“ (‘TRANSLATION STUDIES’)
Abstract views 154 | Article downloads (PDF) 166
167-168
PDF