Vol 6 (2013): Vertimo studijos

Vol 6 (2013)

Vertimo studijos
Published 2017-04-06

Articles

Nijolė Maskaliūnienė
FOREWORD
Abstract views 233 | Article downloads (PDF) 232
7-8
PDF
Alina Dailidėnaitė | Julija Volynec
SOURCE LANGUAGE INTERFERENCE WITH TARGET LANGUAGE IN CONFERENCE INTERPRETING
Abstract views 359 | Article downloads (PDF) 393
36-49
PDF
Rasa Darbutaitė
PROBLEMINIAI EKSPLIKAVIMO VERTIME ASPEKTAI
Abstract views 217 | Article downloads (PDF) 300
50-59
PDF
Ligija Kaminskienė | Nijolė Maskaliūnienė
NEVERČIAMI TEKSTAI VERTIME
Abstract views 705 | Article downloads (PDF) 287
60-74
PDF
Andrejs Veisbergs
PARATEXTS IN TRANSLATIONS OF CANONICAL TEXTS (THE CASE OF THE BIBLE IN LATVIAN)
Abstract views 225 | Article downloads (PDF) 276
75-86
PDF
Liucija Černiuvienė | Antanas Dambrauskas
LOGINIŲ JUNGČIŲ VARTOJIMO SAVITUMAS PRANCŪZŲ IR LIETUVIŲ KALBŲ TEISĖS TEKSTUOSE: VERTIMO ASPEKTAI
Abstract views 651 | Article downloads (PDF) 272
100-114
PDF
Eglė Deltuvaitė | Rasa Klioštoraitytė
REALIJŲ PERTEIKIMAS C. COLLODI ”PINOKIO NUOTYKIŲ“ VERTIME Į LI ETUVIŲ KALBĄ
Abstract views 639 | Article downloads (PDF) 310
115-129
PDF
Nijolė Maskaliūnienė | Markas Paura
KOMPIUTERIŲ VIRUSOLOGIJOS TERMINŲ PARADIGMINIAI SEMANTINIAI SANTYKIAI IR ŠALTINIAI
Abstract views 308 | Article downloads (PDF) 301
130-140
PDF
Вячеслав Mлынковский | Ирeна Mишкинене
ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ РУССКОГО И ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКОВ В ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА
Abstract views 613 | Article downloads (PDF) 279
141-154
PDF

Apžvalgos, recenzijos, anotacijos

Adriano Cerri
TRANSLATING FROM LITHUANIAN INTO ITALIAN: FIVE YEARS AFTER TURIN 2007
Abstract views 210 | Article downloads (PDF) 273
155-161
PDF
Dalia Mankauskienė
VERTIMO KONFERENCIJŲ METAI
Abstract views 193 | Article downloads (PDF) 247
162-166
PDF
Vertimo studijos 2013 6
GUIDELINES FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL „VERTIMO STUDIJOS“ (‘TRANSLATION STUDIES’)
Abstract views 173 | Article downloads (PDF) 175
167-168
PDF