Mokomojo žurnalistikos laikraščio įkūrimo, leidybos ir funkcijų ypatumai
History
Audrius Dabrovolskas
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2012.5.1798
PDF

How to Cite

Dabrovolskas A. (2012) “Mokomojo žurnalistikos laikraščio įkūrimo, leidybos ir funkcijų ypatumai”, Žurnalistikos tyrimai, 50, pp. 237-265. doi: 10.15388/zt/jr.2012.5.1798.

Abstract

„Universiteto žurnalistas“ – tai mokomasis Vilniaus universiteto laikraštis, pradėtas leisti 1977 m. Ši mokymo priemonė buvo naudinga ugdant Lietuvos žurnalistų praktinius gebėjimus. Akstinas laikraščiui įkurti buvo siekis, kad spaudos žurnalistai Lietuvoje eksperimentuodami „pirmąjį krikštą“ gautų ne atėję į redakciją, o dar universitete ir, pradėję dirbti periodinėje spaudoje, jau būtų susipažinę su laikraščio kūrimo procesu. Sovietmečiu mokomasis laikraštis žurnalistikos vientisųjų studijų studentams suteikė daug praktinių galimybių rašyti ir publikuoti įvairių žanrų ir tematikos tekstus, kurių jie nebūtų galėję spausdinti viešai kurioje nors kitoje redakcijoje. Bendradarbiaudami su laikraščio redaktoriumi ir su Žurnalistikos katedros dėstytojais, kurie vadovaudavo laikraščio rengimo procesui, studentai įgydavo reikalingos žurnalistui darbo patirties: nuo rankraščio parengimo ir pateikimo redaktoriui iki korektūros skaitymo spaustuvėje.
Laikraštis atkurtas 2007 m. popieriniu ir internetinio portalo pavidalais. Jo mokymo funkcijos nepasikeitė, o techninės galimybės išsiplėtė dar labiau. Šiuo metu dviejų Vilniaus universiteto žurnalistikos programų studentai gali išbandyti rašto, garso, vaizdo raišką ar kelių raiškos būdų samplaiką. Pakeisti mokomosios priemonės nuostatai leidžia į laikraščio leidybą įsitraukti ir kitiems Komunikacijos fakulteto studentams. Naudodamasis įvairiais šaltiniais (išlikusiais archyviniais dokumentais, prisiminimais) straipsnio autorius aptaria mokomojo laikraščio įkūrimo aplinkybes, tikslus, atkūrietapus: 
1977–1991 m. – mokomojo laikraščio įkūrimas, gyvavimas ir leidybos nutraukimas;
2007–2011 m. – leidinio atkūrimas ir tolesnė raida.
Straipsnyje nesiimta nagrinėti sovietinio laikotarpio politinio ideologinio konteksto, turėjusio didelę reikšmę žurnalistų rengimui, kadangi tai išsamiai jau aptarta kitose mokslinėse publikacijose. Straipsnyje orientuojamasi į žurnalistikos studijas sovietmečiu, nagrinėjant vieną iš profesinių įgūdžių formavimo elementų, būtent – mokomojo laikraščio įkūrimą1.

Esminiai žodžiai: funkcija, leidyba, mokomasis laikraštis, periodinė spauda, „Universiteto žurnalistas“, Vilniaus universitetas, žurnalistika.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy