Žurnalistai ir ideologiniai apribojimai interneto poveikio kontekste (Rusijos atvejis)
Theory
Viktor Denisenko
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/zt/jr.2012.5.1801
PDF

How to Cite

Denisenko V. (2012) “Žurnalistai ir ideologiniai apribojimai interneto poveikio kontekste (Rusijos atvejis)”, Žurnalistikos tyrimai, 50, pp. 167-182. doi: 10.15388/zt/jr.2012.5.1801.

Abstract

Šis straipsnis1 skirtas ideologinių apribojimų, kuriuos patiria žurnalistai nelaisvose šalyse, problematikai aptarti. Pateikiami ir aptariami šeši paradigminio pobūdžio pavyzdžiai, rodantys, kaip ideologinio poveikio apribojimai veikia Rusijos žiniasklaidos sferą ir kokį poveikį šiems apribojimams turi interneto veiksnys. Parodoma, kad vadinamoji virtualioji (arba alternatyvioji) viešoji informacinė erdvė iš tikrųjų suteikia galimybę kovoti su ideologiniais apribojimais, skleisti necenzūruotą informaciją.
Tačiau interneto veiksnio nereikėtų pervertinti. Straipsnyje cituojamas Jacobo Grosheko tyrimas byloja, kad interneto plėtros poveikis demokratijos sklaidai nėra stiprus ir pastebimas. Taip pat, vertinant duomenis apie Rusijos interneto vartotojų įpročius ir jų prioritetus ieškant informacijos virtualioje erdvėje, daromos išvados, kad nors internetas gali būti svarbus demokratinius pokyčius palaikantis elementas, tikroji jo reikšmė šiai sferai galėtų padidėti tik tuo atveju, jeigu Rusijos raidoje įvyktų esminių pokyčių demokratėjimo linkme.

Esminiai žodžiai: alternatyvi informacinė erdvė, ideologinis apribojimas, netiesioginė cenzūra, savicenzūra.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy